Grattis Ben Kersley!

Grattis Ben Kersley!

År 2021-års nyponpristagare är Ben Kersley. Han tilldelas priset för sitt arbete att sätta Linköping på humorkartan. Den 22 oktober firades han i ett fullsatt Garden. Lars Winnerbäck och Fanny Wandel spelade, Henrik Johnsson var konferencier. Vid ceremonin hyllades också förra årets stipendiat Sami Rahim, som tidigare inte kunnat uppmärksammas offentligt på grund av Corona-restriktioner.

Vi vill tacka alla som närvarade vid ceremonin och gjorde det till ett fantastiskt fint firande!

Stipendieutdelning 2021

Stipendieutdelning 2021

Fredagen den 22 oktober kl. 17.00 presenteras 2021-års stipendiar/er vid en ceremoni i Garden, Linköping Konsert & Kongress.

Konferencier är Henrik Johnsson. Linköpingsartisten Fanny Wandel samt Lars Winnerbäck med musiker spelar.

Det kostar ingenting att närvara. Då restriktionerna kring sammankomster kommer att vara upphävda är alla intresserade välkomna.

Sami Rahim får årets Nypon

Sami Rahim får årets Nypon

Lars Winnerbäcks Stiftelse tilldelar årets Nypon till Sami Rahim, med följande motivering:

Nyponet 2020 tilldelas Sami Rahim för hans passionerade strävan att göra Linköping till en roligare och bättre stad. Med stort hjärta och varm famn välkomnades kulturen till restaurang L’Orient. Under sexton år hade Linköping ett välbehövligt, svängande vardagsrum med plats för alla. Punkiga nitjackor avlöstes av argentinska tangoklänningar. Vi säger tack för dansen och ser fram emot framtida projekt!

Se Sami Rahim motta Nyponpriset 2020

På grund av fortsatta restriktionerna för folksamlingar kunde Nyponet inte  delas ut vid en offentlig ceremoni . Istället arrangerades den 15 oktober en liten träff med enbart stipendiaten, styrelsen och en fotograf. Till priset hör ett grafiskt blad gjort av Isabelle Nilsson vilket överräcks vid 2021 års ceremoni.

Grattis Ulrika Reinholdsson

Årets nyponpris tilldelas Ulrika Reinholdsson. Hon får det för sitt ideella arbete som repertoaransvarig i Riksteatern Linköping (tidigare Karil) och för att hon är en stöttande, entusiasmerande kraft för lokala kreatörer. Hon mottog priset vid en välbesökt ceremoni.

Tack alla ni som var där och firade med oss!