Stiftelsens styrelse

Lars Winnerbäck är stiftelsens ordförande.

Övriga ledamöter är:

  • Emma Högström
  • Johan Hagesund
  • Johanna Sjöberg
  • Mattias Ahlén
  • Ulrika Reinholdsson
  • Christel Valsinger (2015-2020)
  • Jan Gradvall (2015-2018)
Foto: Anton H Le Clercq
Stiftelsens integritetspolicy