Stipendiater

Utdelning av stipendium ur Lars Winnerbäcks Stiftelse sker årligen vid en ceremoni som är öppen för allmänheten. Fram till ceremonin är stipendiaten hemlig. Stipendiaten utses av stiftelsens styrelse, och stipendiet går inte att söka.
Nedan listas tidigare stipendiater och motiveringar.

2020, Sami Rahim

Nyponet 2020 tilldelas Sami Rahim för hans passionerade strävan att göra Linköping till en roligare och bättre stad. Med stort hjärta och varm famn välkomnades kulturen till restaurang L’Orient. Under sexton år hade Linköping ett välbehövligt, svängande vardagsrum med plats för alla. Punkiga nitjackor avlöstes av argentinska tangoklänningar. Vi säger tack för dansen och ser fram emot framtida projekt!

Foto: Anton H Le Clercq

2019, Ulrika Reinholdsson 

Lars Winnerbäcks stiftelses pris Nyponet 2019 tilldelas Ulrika Reinholdsson för sitt ideella arbete som repertoaransvarig i Riksteatern Linköping (tidigare Karil) och för att hon är en stöttande, entusiasmerande kraft för lokala kreatörer. Med stor nyfikenhet och fingertoppskänsla ger Ulrika Linköpingspubliken tillgång till mångsidiga kulturupplevelser. Hon är en eldsjäl med stort hjärta och engagemang, som brinner för ett berikat kulturliv för alla.

Foto: Mattias Ahlén

2018, Sam Anlér 

Lars Winnerbäcks stiftelses pris Nyponet 2018 tilldelas Sam Anlér för arbetet med NärCon-festivalen. Sedan 2011 har Sam berikat Linköpings kulturliv genom att möjliggöra för människor att leva ut sitt intresse för populärkultur, spel och cosplay. Festivalen, som lockar tusentals besökare varje år, gör Linköping till en mötesplats för framförallt unga entusiaster från hela landet. NärCons inkluderande värderingar och dess färgsprakande kortege illustrerar hur Sams engagemang bidrar till att göra Linköping till en gladare och öppnare stad.

Foto: Johanna Sjöberg

2017, Kaj Sivervik och Patrik Lindecrantz 

Lars Winnerbäcks stiftelses pris Nyponet 2017 tilldelas Kaj Sivervik och Patrik Lindecrantz för sitt arbete med GAPHALS och CITY TO CITY. För att ha berikat Linköping som kulturstad genom hundratals konserter där engagemang, lust och genuint intresse gått före ekonomisk vinning. För att med stora visioner, men med förankring i det lokala, ha skapat mötesplatser för musikintresserade och en viktig scen både för den smala och breda livemusiken.

Foto: Anton H Le Clercq

2016, Erika Wessbo, Lydia Halldorf och Christina Eveborn 

Lars Winnerbäcks stiftelse tilldelar Erika Wessbo, Lydia Halldorf och Christina Eveborn 2016 års Nypon-stipendium för sitt arbete med BABETTES KAFFERI OCH KULTURFÖRENING. För det generösa och modiga initiativet att skapa ett forum för musik, konst och litteratur på ett kafé mitt i stan. En unik pärla bland många kedjor. Erika, Lydia och Christina har genom Babettes gjort Linköping till en bättre, roligare och mer inkluderande kulturstad.

Foto Peter Jigerström