Välkommen att närvara vid stipendieutdelning

Årets stipendieutdelning skjuts upp

På grund av rådande Corona-situation kommer tyvärr årets stipendieutdelning, som planerats till den 3 april, att skjutas upp. När vi kan meddela ett nytt datum kommer det att kommuniceras här.